Hakkımızda

Amacımız sosyal sorumluluk bilincini arttırmak ve bu konulardaki her türlü ihtiyacı karşılamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Firefly Magazin olarak sosyal sorumluluk, sürdürebilirlik alanında ihtiyaca göre danışmanlık yapıyor, eğitim ve paneller düzenliyoruz. Diğer yandan da bu konularda bilgi alışverişini sağlayan ve özek sektör, STK, üniversite, kamu kurumlarını bir araya getiren platformlar oluşturuyoruz.

Yenilikçi inovatif sosyal projeler geliştiriyor ve etkiyi maksimum seviyeye çıkarmak için ilgili paydaşları bir araya getirip işbirliklerini geliştiriyoruz. KSS danışmanlığı,sertifikasyon, ölçümlendirme ve eğitim programlarımızı; merkezi Viyana'da olan tamamen bu alanda uzmanlaşmış ve birçok farklı ülkede hizmet veren CSR COMPANY INTERNATONAL ile Türkiye’nin tek temsilcisi olarak yürütmekteyiz. Bu sayede bu konuda çok geniş bir uluslararası network ağına sahip olmakla birlikte, bu işi Dünya’da en başarılı yapanlarının know how’unu Türkiye’de hizmet verdiğimiz kurumlara taşıyoruz.

Sosyal etkinin arttığı bir toplum yaratmak ayrıca sorumlu yönetim sayesinde başarı ve karlılığa ulaşan kurum ve şirketlerin başarısını görmek en büyük mutluluk kaynağımızdır.